Tärinätestauslaitteet

Edustamme Saksalaisen RMS:n valmistamia tärinätestereitä.

Testerit voivat toimia ns. standalone testereinä tai ne voidaan yhdistää olosuhdetestikaapin kanssa suuremmaksi testikokonaisuudeksi.

RMS_vibration