Halt/Hass kaapit

Tärinäpöydät sekä testikaapit, erittäin suurilla lämpötilanmuutosnopeuksilla, tärinällä tai näiden kombinaatioilla.

Lämpötilanmuutosnopeudet aina 100 °C/min asti. Lämpötila-alueet laajimmillaan -100 °C…+250 °C.

qualmark-halt-hass